ТӨХ-ны тогтоолууд

Та УЗ-ын тогтоолын төсөлтэй холбоотой өргөдөл, санал гаргах бол энд дарж өгнө үү.

#НэрОнТатах
1 УЗ-ын тогтоол, дугаар 03/15, Бүтэц, орон тоо 2015 Татах
2 Мэдээллийн технологийн паркын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 04/15 2015 Татах
3 Хуулийн хэрэгжилтийн тухай 2015 Татах
4 Чиглэл өгөх тухай 2015 Татах
5 Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай 2015 Татах
6 УЗ-ын тогтоол, дугаар 12 2013 Татах