Байгууллагын дүрэм, журам
#НэрОнТатах
1 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2015 Татах
2 Ажил дүгнэх журам 2015 Татах
3 Технологи дамжуулах журам 2015 Татах
4 Оюуны өмчийн бодлого 2015 Татах
5 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын дүрэм 2013 Татах
6 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2014 Татах
7 Шуурхай ажлын зааварчлагаа 2014 Татах
8 Нууцын зэрэгтэй бичиг баримттай ажиллах тухай журам 2014 Татах
9 Хаяг, реклам байршуулах тухай журам 2014 Татах
10 Архивын баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай журам 2014 Татах
11 Оффиссын өрөөнд ажилчдын мөрдөн ажиллах журам 2014 Татах
12 МТҮП-ын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2014 Татах
13 Дотоод аудит байгуулах тухай журам 2014 Татах