Салбарын хууль, тогтоомжийн файлууд
#НэрОнТатах
1 Шуудангийн тухай хууль 2003 Татах
2 Шинжлэх ухаан технологийн тухай шинэчилсэн найруулга 2006 Татах
3 Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль 1998 Татах
4 Радио долгионы тухай хууль 1999 Татах
5 Олон нийтийн радио телевизийн тухай 2005 Татах
6 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 2006 Татах
7 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996 Татах
8 Цахим гарын үсгийн тухай хууль 2011 Татах
9 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005 Татах
10 Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль 2006 Татах
11 Мэдэээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 2011 Татах
12 Харилцаа, холбооны тухай хууль 2001 Татах
13 Инновацийн тухай хууль 2012 Татах
14 Засгийн Газрын Агентлагийн Эрх Зүйн Байдлын Тухай Хууль 2004 Татах