Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн  талаар баримтлах бодлого батлах тухай

татах

Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл

татах

Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого

татах

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

татах

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БОДЛОГО

татах

АУТСОРСИНГИЙН БОДЛОГО

татах