Алсын хараа

Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн цахим хурдасгуур “Шинжлэх ухаан технологийн парк” болох

Эрхэм зорилго

Гарааны бизнес болон өндөр технологийг нутагшуулах, дамжуулах, чадварлаг хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, салбарын эко системийг төгөлдөржүүлж олон улсад тэргүүлэгч цөм байгууллага болох

Зорилтууд

  1. Инкубаторын цогц үйлчилгээг үзүүлэх, гарааны компаниудыг олон улсын зах зээлд гаргах, өмнөх болон ахисан түвшний үйлчилгээг үзүүлэх

  2. Салбар болон салбар дундын судалгаа, хөгжүүлэлтийн чиг хандлагыг төлөвшүүлэх, дэмжих системийг нэвтрүүлэх

  3. МТ-н үндэсний хэмжээний шалгалтын төв байгуулах

  4. Бүх нийтийн мэдээллийн технологийн мэдлэг олгох, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, сургалтын төв байгуулах, сургалт зохион байгуулах

  5. Олон улсын шалгалтууд зохион байгуулах

  6. Салбарын олон талт оролцогчдын төвлөрлийг бий болгож, IT HUB-н үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

  7. МТ-ын салбарын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

  8. Орчин үеийн дэвшилтэд техник тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон лаборатори төвүүдийг байгуулах

  9. Олон улсын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх