Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт

Хэнд зориулагдсан: МТ-ийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.05.25-ыг дуустал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2020.05.25 - 06.12 хооронд /18:30 - 20:30/

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/registration/88

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.06.12-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2020.06.28

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 9987-3748 дугаараас лавлана уу.