Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк цахимаар элсэлт, үнэлгээ хийх журамтай боллоо.

Инкубаторт цахим /online/-аар компани, баг, иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах журамтай боллоо.

Журмын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу.