2019 оны намрын МТ-ийн инженерийн шалгалт болон шалгалтанд бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн ахисан түвшний шалгалт

Хэнд зориулагдсан: МТ-ийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2019.09.30-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/registration/87

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2019.09.30 - 2019.10.18 хүртэл

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2019.10.18-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2019.10.27

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг9987 - 3748 дугаараас лавлана уу.