Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын статистик мэдээлэл

Эрхэм шалгуулагчиддаа зориулан 2018 оны намрын шалгалтын статистик мэдээллийг хүргэж байна. Бид энэхүү статистик мэдээлэлд үндэслэн сургалтын хөтөлбөрөө шинэчлэн гаргаж цаашид хамгийн муу үзүүлэлттэй категори дээр ОУ-ын шинэ шалгалтууд нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Мөн Та бүхэн http://itpec.org/ сайт руу орж өмнөх жилүүдийн материалууд дээр ажиллаж өөрийгөө шалгаарай.