"Сүлжээ" анхан шатны сургалт зохион байгуулагдлаа

МТҮП-аас зохион байгуулсан "Сүлжээ" анхан шатны сургалт 2018 оны 11 сарын 12-16-ны хооронд зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд төрийн болон хувийн хэвшлийн 22 мэргэжилтнүүд хамрагдсан бөгөөд бүгд шалгалтаа амжилттай өгч, сертификатаа гардан авлаа. Нийт төгсөгчдөдөө амжилт хүсье