Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл явагдаж байна.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Бүртгэл 2018 оны 10 сарын 19-ний өдрийн 17:00 цагт хаагдах бөгөөд бүртгүүлчдэд дараах хөнгөлөлтийг үзүүлнэ. Үүнд:

  1. МОSA-ийн гишүүн байгууллага болон инкубаторын компаниудын ажилчдад - 20%

  2. Нэг байгууллагаас 10 болон түүнээс дээш хүн хамрагдвал - 10%

  3. Нэг байгууллагаас 20 болон түүнээс дээш хүн хамрагдвал - 20%

  4. Нэг байгууллагаас 30 болон түүнээс дээш хүн хамрагдвал - 30%

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99873748, 318044 дугаараас лавлана уу.