2018 оны намрын МТ-ийн инженерийн шалгалт болон шалгалтанд бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөлМэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн ахисан түвшний шалгалт

Хэнд зориулагдсанМТ-ийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

 

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2018.10.01-ийг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/registration/81

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2018.10.01-2018.10.19 хүртэл

Хаана: Мэдээлэл технологийн үндэсний парк

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2018.10.15-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2018.10.28

Хаана: Мэдээлэл технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг99873748 дугаараас лавлана уу.