Бизнес сургалтын нээлттэй өдөрлөг боллоо

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангасан нийгмийн загварыг бий болгоход хувь нэмэр оруулах зорилготой “Бизнес сургалтын нээлттэй өдөрлөг” арга хэмжээг дэмжин 2018 оны 7-р сарын 7-ний өдөр Working bee багтай хамтран тус өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

 

Нээлттэй өдөрлөгт Төслийн удирдлагын чиглэлээр салбартаа тэргүүлэгч Энтрепренёр, гарааны бизнесийн сургагч багш нар төслийн удирдлагын ерөнхий ойлголт болон бизнес найраа хийх аргачлалын талаар сургалт семинар зохион байгуулсан юм. Уг өдөрлөгт зорилтот бүлгийн 20 гаруй хүн оролцож төслийн удирдлага болон бизнес найраа хийх ерөнхий ойлголт авсан юм.