Инкубатор компаниудын 2018 оны анхны уулзалт боллоо

 Инкубатор компаниудын 2018 оны анхны уулзалт боллоо. Тус уулзалтаар 2018 оны төлөвлөгөө, зохион байгуулагдах арга хэмжээ болон цаг үеийн бусад асуудлын талаар мэдээлэл өгсөн юм. Төлөвлөгөөний дагуу мэдлэг солилцох арга хэмжээ зохион байгуулагдсан бөгөөд энэхүү арга хэмжээ сар бүр зохион байгуулагдах юм.