МТ-ийн инженерийн шалгалтад Монголчууд хэрхэн хамрагдсан бэ? /2017 оны намрын шалгалтаар/

2017 оны 10 сарын 29-ний өдөр Азийн 7 оронд зохион байгуулагдсан Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтад Монгол улсаас хамрагдсан шалгуулагчдын чанарын үнэлгээ.

  1. Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалтын хувьд:

IP

2. Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалтын өдрийн шалгалтын хувьд:

FE_AM

3. Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалтын өглөөний шалгалтын хувьд:

FE_PM