NIPA-ийн төлөөлөгчид IT Park-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

National IT Industry Promotion Agency (NIPA) буюу БНСУ-ын МТ-ийн салбарыг дэлгэрүүлэх агентлагын төлөөлөгч 2017 оны 11 сарын 2-нд Мэдээллийн технологи харилцаа холбооны газар (МТХХГ)-тай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэн байгуулахаар ХХМТГ-ын төлөөлөгчид хүлээн авч уулзжээ.

Түүнчлэн NIPA-ийн төлөөлөгчид МТҮП-т айлчлан үйл ажиллагаа, цаашдын зорьж буй зорилго, төсөл хөтөлбөртэй танилцаж цаашид хамтран ажиллахаа илэрхийлэв.