TOPCIT мэдээлэл технологийн инженерийн шалгалтын явц 1

Өнөөдөр буюу 2017 оны 10 дугаар сарын 10 -ны өдөр болсон TOPCIT олон улсын шалгалтын эхний өдрийн ирц 75% байна. Нийт бүртгүүлэгчид - 60 байгаагаас ирэх боломжгүй болсон - 4, оролцвол зохих - 56 хүнээс 42 ирсэн байна. Маргааш мөн шалгалт маань өглөө 9 цагаас үргэлжлэх ба тухайн бүрд нь мэдээллийг тавьж байх болно.