"Photoshop" сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Уг сургалтаар суралцагчдад анхан шатнаас ахисан шат хүртэлх мэдлэгийг олгохоос гадна суралцагч бүрт сертификат олгоно. 

Сургалт ажлын бус цагаар 17:00-21:00 цагийн хооронд явагдана.